Vilken ved ska du elda med i din bastu?

När du eldar med ved i bastu är det klokt att välja en typ av ved som ger hög värme men på ett säkert sätt. Du vill ju inte skada ditt bastuaggregat med ved som inte är så väl lämpad för att elda i bastun med. 

Vårt tips är att du använder björkved som är utmärkt brasved för bastun. Den kan du beställa från oss. Faktum är att du kan använda vår brasved i flera sammanhang. Samma vedklabbar som du lägger på den öppna spisen i vardagsrummet kommer att passa bra då du ska elda i bastuns kamin.

Ved till bastun för god värme

Det är väl känt att olika träslag värmer på olika sätt. När det handlar om hårda träslag som bok och ek kan de ge en mycket intensiv värme. Om du eldar med bok i bastun kan det leda till att värmen blir högre och intensivare än vad det hade blivit med björkved. Det kan få konsekvenser som att din kamin tar skada.

Enklast är att bara använda björkved som är torr och redo att elda med. Då kan du vara säker på att få en fin värmeutveckling och ett skönt och säkert bastubad. Om du har hårt träslag hemma och vill använda det bör du blanda. Blanda björkveden med ek-veden för att skydda din kamin.

Viktigt med torr ved

Tänk på att välja torr ved till bastu. Det är inte bra att använda sur ved som ger sämre värmeutveckling såväl som problem med rök. När du har rätt ved i bastun kommer det att vara en fin genomskinlig rök som tar sig ur skorstenen. Du slipper elda med dubbelt så mycket ved för att få samma värme och det är förstås också ekonomiskt.

När du beställer ved till bastu från oss kan du lita på att du får vedklabbar med korrekt fuktighetshalt. Vi erbjuder brasved som håller mellan 15 och 20 procent fuktighetshalt. Det är perfekt för bastun såväl som för andra eldstäder du har i och omkring ditt hem.

Ta hand om din kamin

När du eldar med ved i bastun måste du också komma ihåg att regelbunden rengöring påverkar bastubadet på ett positivt sätt. En ren kamin fungerar mycket bättre. Se till att du gör rent inuti kaminen en gång per år. Glöm inte bort skorstenen!

När du eldar med björkved blir det inte lika mycket sot som med tall och gran. Men du måste ändå kontrollera och göra rent. Om det finns beläggning av sot kan det minska effekten på braskaminen.

Det här betyder att värmen går direkt ut ur skorstenen istället för att värma upp bastun. Det är något som du bör tänka på. Det räcker ju inte enbart med bra ved till bastun. Om du vill få ut mesta möjliga av veden ska du också lägga lite tid och kraft på underhåll av både kamin och skorsten.

Leave a Reply