Ved, allt om ved

Vedfakta – 16 spännande fakta om ved!

Det finns stora fördelar med att kunna elda med vedbränsle. Oavsett om man gör detta på landet eller i lägenheten i stan, så är det viktigt att man använder sig av rätt typ av ved och att man förstår lite mer omkring detta viktiga bränsle. Här har vi samlat 16 fakta om ved. Läs och lär dig mer om bränslet som har varit så centralt för människan i alla tider.

1.     Ved är förnyelsebar energi!

Man tänker kanske inte alltid på det men ved är faktiskt förnyelsebar energi, och i Sverige så har vi god tillgång till detta bränsle. I Sverige så avverkas cirka 75-80 % av virkestillväxten så det svenska virkesförrådet ökar.

2.     Veden måste vara torr och friskTorr ved

Vi torkar vedbränslet i en torkhall som drivs av de spån som blir över från produktionen av vedklabbarna. När man torkar på detta vis så slipper man mögel som kan uppstå vid till exempel lufttorkning.

3.     Vedeldning har blivit mer populär

Människan har eldat med veden sedan urminnes tider men i modern tid så kan man säga att vedeldningen har blivit mer populär tack vare att priser på olja och el har stigit kraftigt. Vedbränslet är ett bra alternativ även om man inte har sin egen skog då priset är konkurrenskraftigt.

4.     Björkved är den vanligaste vedsorten

Det är vanligast att man eldar med björkved och den massaved som blir till eldningsved kommer i stort sett bara från privata skogsägare. Björkveden har många fördelar som att den torkar bra och har ett gott energiinnehåll i förhållande till volymen.

5.     Prispress från öst

Sedan Rysslands och de forna öststaternas skogsindustri kom på fötter så har det uppstått en prispress på vedbränsle som märks även i Sverige. En av de större vedproducenterna från öst är Estland men de exporterar mest till Norge och Danmark och inte i så hög utsträckning till Sverige. Våra priser finns här.

6.     Bra att handla ved lokalt

Det finns flera fördelar med att köpa vedklabbar lokalt. En av dessa är att man minskar riskerna för att skadeinsekter ska göra bo i veden och förstöra den då den inte behöver stå och vänta på transport länge.

7.     Vedens energi

Man kan elda med olika trädslag och de har alla olika fördelar och nackdelar. Om vi ser på vedens energi i förhållande till vikt så kan man välja träslag som ger mer än björk men dessa är dyrare då de finns i begränsad mängd och dessutom så har de inte alltid samma fina egenskaper som leder längre brinntid. Här är några exempel på trädslag och deras brännvärden per fastkubikmeter i kilowattimmar:

 • Bok: 3 000 kWh
 • Ask: 2 900 kWh
 • Ek: 2 900 kWh
 • Lönn: 2 800 kWh
 • Rönn: 2 700 kWh
 • Björk: 2 650 kWh
 • Furu (tall): 2 350 kWh
 • Klibbal: 2 350 kWh
 • Sälg: 2 290 kWh
 • Gran: 2 000 kWh
 • Asp: 2 000 kWh
 • Gråal: 1 900 kWh

1 kg torr ved = ca 4,3 kWh, på 1 fastkubik går det ca 2 löskubik ved.

8.     Skogsröta och lagringsröta

När trä har drabbats av röta så går det inte att använda till sågverk eller pappersbruk. Men det går att elda med detta trä och energihållet är inte så mycket lägre än trä som inte har drabbats av röta. Skogsrötan drabbar främst gran medan lagringsröta kan angripa de flesta trädslag under förvaring. Lagringsröta undviker man genom att torka veden på rätt sätt. När du köper ved på säck så kan du lita på att den inte kommer att innehålla någon röta!

9.     Bästa veden avverkas i januari och februari

Den bästa veden avverkas i början av året och det gäller att klyva den så snart som bara möjligt. Om man ska producera många vedklabbar så behöver man professionella verktyg som vedkapar. En vedklyv kan man använda för mindre volymer och även använda privat hemma.

10.  Bästa torkningen av veden

Veden ska torka under vårmånaderna när luftens fukthalt är låg men man måste också torka på rätt sätt och se till att veden ligger på ett luftigt sätt. Ett plåttak på stolpar utan väggar är ett bra alternativ. Professionell ved torkas på mer effektivt sätt där man ser till att mögel inte får fäste i veden. Bra ved har en fuktighetshalt under 20 %, om halten är högre så bör man inte förbränna veden.

11.  God eldningsteknik är viktigt

Elda med torr ved för att få ut mesta möjliga av den. Det kan också vara klokt att blanda barr och blad-ved för att få ut mesta möjliga energi från brasan. Ek ska man vara försiktig med då den innehåller garvsyra som kan skada eldningsanordningen. Blanda därför alltid ek-ved med annat vedbränsle.

12.  Lagra inte ved inomhus!

Man ska inte lagra ved inomhus. Det kan leda till problem med skadeinsekter. En bra plats på tomten är att föredra och dessutom så bör man ha en bra bärkorg för ved som man kan plocka in det antal klabbar som man behöver för en eller två dagars eldning. Om man har vedklabbar med bark så är det bra att låta sidan med bark peka uppåt då man lagrar utomhus.

13.  Rengör skorsten innan eldning

Om det ryker in så beror det antagligen på att skorstenen inte har rengjorts och inte på att den köpta veden från vedsäcken inte håller hög kvalitet. Man ska alltid undersöka att skorstenen är i gott skick innan man börjar elda.

14.  Elda med kortare vedklabbar

Även om det finns plats för längre vedklabbar så kan det vara en fördel att elda med kortare bitar eftersom de är enklare att hantera både då man gör upp elden och då man underhåller den. Den vanligaste längden på en vedklabb ligger på omkring 30-40 cm. Det är också bra att välja vedklabbarna som har en enhetlig form.

15.  Vedbränslet kan ta slut

Man ska beställa eldveden i tid för den kan ta slut då många inser att det kommer att bli en kall vinter och vill ha ett lager med klabbar redo i god tid. Beställ din ved här.

16.  Täck veden med överdrag

Om du förvarar ditt vedbränsle utomhus så kan det vara smart att täcka med någon form av överdrag för att skydda den. Se också till att den inte står direkt mot mark eller lutad mot husvägg där det kan skapas plats för insekter som kan komma att förstöra träet.

björkved i Stockholm