Leveransvillkor för ved, Vedab AB

Priser
Vedbas priser på ved redovisas alltid som en totalkostnad som inkluderar både leverans och moms.

Leverans


Leverens sker direkt hem till dörren. Leverans hem till dörren förutsätter att vi ges fri transport fram till tomt, uppfart eller port och omfattar att vi lämnar av ved vid transportbil på pall. Vid önskemål om bärhjälp ska detta beställas innan leverans och debiteras med 270 kr inkl. moms per påbörjad halvtimme.

Betalningsvillkor

Betalning sker kontant vid leverans eller via swish betalning innan leverans eller vid leverans. Ingen Faktura betalning p.g.a. ökade bedrägeriförsök gentemot oss.

 

Reklamation
Vi gör allt för att säkerställa att kvaliteten på veden alltid är i topp. Ibland kan dock fel uppstå. Om du upplever att något är fel med den ved du har köpt av oss så vill vi gärna veta det, så att vi kan rätta till det fortast möjligt. För att vi skall åtgärda eventuella fel så måste ni meddela oss det inom max 5 arbetsdagar från att ni får er ved levererad. Skicka då ett mejl till oss med bild där ni beskriver vad som är fel samt hur många säckar så kommer vi och gör en besiktning och byter ut då dåliga säckarna.

Ångerrätt
Du kan givetvis ångra ditt köp inom 14 dagar men ni bekostar själva frakten tillbaka till vårt lager. Vi kan komma och hämta veden, då till en kostnad av 450 kr.

GDPR & Integritetspolicy

Denna information avseende personlig integritet beskriver hur Vedab AB, “vi” “oss”, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning GDPR (EU 2016/679).

Ansvar för dina personuppgifter
Vedkillen är registeransvarig för de personuppgifter företaget samlar in och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

De personuppgifter som vi samlar in
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du gör en förbeställning, gör en bokning, gör en fakturabetalning, besöker våra webbsidor, besöker våra profiler på sociala medier, mailar oss, är deltagare de tävlingar som vi arrangerar, deltar på något våra event, deltar på våra kundundersökningar, eller liknande.

Hantering och lagring av dina uppgifter
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR. Vi kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Tillgång till dina uppgifter
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom tjänsteleverantör. Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om får endast använda informationen i syfte att marknadsföra, och förbättra de tjänster och produkter vi tillhandahåller. Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Dataportabilitet
Rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra de personuppgifter du försett oss med i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rättelse och radering
Vi ansvarar för att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du upptäcker att dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller har samlats in på olaglig grund, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av ett avtal.

Begränsning av behandling
Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

Utöva dina rättigheter
Generellt har du alltid rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning eller samtycke. Du kan när som helst invända mot att uppgifterna används för marknadsföringsändamål.

Uppdateringar till detta integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera din integritetsinformation. Den senaste versionen av integritetsinformationen finns alltid tillgängligt på vedab.se  där vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsinformationen.

Leverans av ved sker med lätt lastbil

Vi levererar all vår ved Stockholm med lätt lastbil vilket gör att vi har lätt att komma fram och lasta av

ved Stockholm